Vítáme Vás na stránkách naší firmy


Jan Horák
International Transport
Velká nad Veličkou 138
696 74 Velká nad Veličkou
ÚVOD

Snažíme se o dodržování následujících pravidel:

  Solidnost a stabilita firmy je základní jistotou našeho zákazníka.
  Poskytování všech služeb přesně podle přijatých požadavků objednávky nebo smlouvy
      co do jakosti i lhůt s optimálním využitím všech zdrojů, které máme k dispozici.
  Důsledné dodržování vztahů sjednaných smlouvou s korektním přístupem k požadavku zákazníka.
  Ukončením zakázky a jejím zaplacením pro nás nekončí komunikace se zákazníkem.

Jsme přesvědčeni, že Vám můžeme nabídnout kvalitní přepravní služby, podložené dlouholetou praxí
a zkušeností v oboru dopravy a těšíme se na případnou spolupráci.